KENNIS

HOLD

LOGISTIEK – ruimte – ict

Logistiek gaat over het zo vlot en soepel laten stromen van patiënten, medewerkers en materialen, zodat deze altijd op het juiste moment op de juiste plek bij elkaar komen. Het gaat over capaciteitsmanagement, het ervoor zorgen dat alle middelen op tijd beschikbaar zijn en dat zij voldoende gebruikt worden. Artsen en verpleegkundigen houden immers ook niet van wachten en apparatuur, ruimte en materialen zijn vaak prijzig. Logistiek is er vaak gewoon, bijna als een natuurverschijnsel. De aandacht voor logistiek in de zorg is vooral te danken aan gebouwen. Sinds ziekenhuizen voor eigen rekening hun gebouw moeten bouwen, zijn ziekenhuizen kleiner geworden. Voorheen betekende ruimte een eigen domein voor elke vakgroep of afdeling met eigen voorraadruimtes, balies en spreekkamers. Nu is niet alleen ruimte duur en schaars, maar ook personeel en moet er gedeeld worden. Dat betekent dat nagedacht moet worden waar capaciteit voor nodig is en planningen moeten op elkaar afgestemd moeten worden om patiënten, medewerkers en materialen soepel door het gebouw te laten stromen. ICT is hiervoor vaak onmisbaar. Idealiter hangen logistiek, ruimte en ICT samen met wat de organisatie wil, kan of nodig heeft. Het dient de doelstelling en de strategie en het past bij de geografie en infrastructuur van de organisatie. Er is dus niet één logistiek concept, gebouw ontwerp of informatiesysteem dat altijd werkt. Er zijn wel veel concepten, principes en lessen die bruikbaar zijn. Lees daarover meer in de cases en artikelen op deze pagina. 

Laat operatieassistenten doen waar ze voor opgeleid zijn: het voorbereiden en assisteren van operaties en zorg ervoor dat logistieke medewerkers hen bij alle logistieke zaken ondersteunen. Lees hier de volledige Skipr blog.

Voor goede logistiek is altijd samenwerking nodig. Marktwerking in de zorg staat dit in de weg, terwijl in commerciele sectoren op logistiek gebied juist vaak wel wordt samengewerkt. Hierover schreef ik dit artikel in Skipr.

De centrale sterilisatie afdeling van een ziekenhuis is van groot belang voor vlotte doorstroming van patienten. Immers, zonder gereinigd medisch instrumentarium geen operaties of poliklinische behandeling. Dit artikel gaat over de logistiek van de CSA en waar je deze in het gebouw positioneert. Lees hier het artikel.

Luchthavens concurreren met elkaar maar zijn voor hun prestaties afhankelijk van alle ketenpartijen die gebruik maken van Schiphol. De keten functioneert immers zo goed als de zwakste schakel. Om de luchtvrachtsector rondom Schiphol als geheel te verbeteren werd een logistiek prestatie meetsysteem ontwikkeld en toegepast. Zou dit ook werken voor de zorg? Lees hier het hele paper.

Ziekenhuizen worden compacter gebouwd en ruimte moet steeds vaker gedeeld worden. Hoeveel ruimte er nodig is, is goed te berekenen, maar capaciteitsverdeling verloopt in een ziekenhuis vaak via onderhandeling. Lees hier meer over hoe data en onderhandeling samen kunnen gaan.

SCIENTIFIC PAPER

Identifying logistical parameters in hospitals: Does literature reflect integration in hospitals? A scoping study

This paper describes the results of a scoping study that identifies the logistical parameters mentioned in international research on hospitals and indicates whether literature reflects system integration.

Read more

SCIENTIFIC PAPER 

Identifying Integration and Differentiation in a Hospital’s Logistical System: A social network analysis of a case study

In this study a social network analysis is described of all tasks that are performed hospital wide in arranging the logistics for surgery patients in a hospital.

Read more

SCIENTIFIC PAPER 

Identifying Integration and Differentiation by identifying the rules and coordination mechanisms in a hospital’s logistical system

In this study the social network as described in the previous paper is explained by describing all rules and coordination mechanisms that are used for arranging the logistics for surgery patients in a hospital.

Read more